Att skapa är för mig en glädje, ett val, en livsstil. Jag vill göra ting med sinnlig skönhet och modern funktion med rötterna i traditionen.
Att arbeta i naturmaterial som lin och ull är ett givet val. Produkterna är accesoarer samt inredning i form av kuddar samt fototavlor. 
1987-88 gick jag på fotolinjen i Hemse på Gotland, för att senare söka vidare till Fotohögskolan i Göteborg där jag gick 1990-92.
Mitt fotograferande använder jag mest  då jag under långa perioder arbetat till fjälls som stugvärd å STF. Där hämtar jag min kraft och inspiration till allt mitt skapande.

Mellan 2001-2003 gick jag sömnadslinjen på Sätergläntan- hemslöjdens gård i Insjön. Där fick jag inspirationen, lekfullheten, traditionen, kunskapen samt en fördjupad vördnad för handens enorma möjligheter.

Likaså fascineras jag av folkkonstens skatter och förundras över alla bruksting som så kärleksfullt dekorerades.
Min övertygelse är att vi även idag skulle behöva mer av detta, att ge sig tid,
att bara sitta ner och låta handen pröva sina vingar.
Min önskan och tro är att alltfler  kommer att uppskatta kvalité, personlighet och engagemang framför kvantitet och jakten på extrapriser.
Alla har vi ett val och ett ansvar.